Knjigovodstvo za poduzeća i obrte

Vođenje knjigovodstva za pravne osobe

  • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik (gl. knjige i pomoćnih knjiga), glavna knjiga (financijsko knjigovodstvo), pomoćne knjige (knjiga blagajne, saldakonti kupaca i dobavljača, knjigovodstvo osnovnih sredstava, materijalno knjigovodstvo..)
  • Sastavljanje zakonom propisanih statističkih i dr. izvještaja.
  • Na kraju poslovne godine izrada "završnog računa" (bilanca, račun dobiti i gubitka, PD obrazac).
  • Mjesečni obračun plaća djelatnika, popunjavanje i predaja na HZZO i HZMO prijava i odjava djelatnika u radni odnos, te izrada svih popratnih zakonom propisanih izvještaja uz plaće djelatnika (ID obrasci, RSm obrasci itd.)
Cijene usluga bez PDV-a za poduzeća prema djelatnostima *

Uslužne djelatnosti Od 550,00 kn

Trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja Od 800,00 kn

Vođenje knjigovodstva za fizičke osobe – obrtnike

  • Vođenje poslovnih knjiga: knjiga primitaka i izdataka, knjiga prometa, popis dugotrajne imovine itd.
  • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak
  • Mjesečni obračun plaća djelatnika
Cijene usluga bez PDV-a za obrtnike prema djelatnostima *

Uslužne djelatnosti Od 300,00 kn

Trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja Od 500,00 kn

* Cjenik usluga

Cijena se formira ovisno o

  • količini ulaznih i izlaznih računa
  • broju zaposlenih djelatnika
  • tome je li obrtnik/poduzeće van sustava PDV-a, tromjesečni ili mjesečni obveznik PDV-a

Napomene

Cijena izrade „završnog računa“ za poduzeća tj. porezne prijave za obrtnike jednaka je iznosu ugovorene cijene usluga za 1 mjesec vođenja knjigovodstva.

Navedena cijena uključuje dostavu dokumentacije prema svim institucijama (banke, Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina itd.)


Posebno se naplaćuje dostava dokumentacije knjigovodstvo – klijent – knjigovodsvo.

Detaljnije o kurirskim i ostalim uslugama